ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη & Δίκαιη Ανάπτυξη 2030

Eπικοινωνία-Διαβούλευση

H Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική διαμορφώθηκε μέσα από ευρεία και ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση με την αξιοποίηση του καινοτόμου θεσμού των περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου, του δημόσιου ελέγχου και της λογοδοσίας, η γνώμη, οι απόψεις & οι επισημάνσεις της κοινωνίας των πολιτών συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για τον εμπλουτισμό της Αναπτυξιακής Στρατηγικής & Δημοκρατική προϋπόθεση της Αναπτυξιακής Διαδικασίας.

Φόρμα επικοινωνίας

Copyright © - Ελληνική Δημοκρατία

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. OK